در حال بارگذاری ...
 • چاپ کتاب «فرهنگ واژه ها ترکیبات و اصطلاحات فرهنگی»

  معمولاً همه ما در مکالمات روزمره زندگیمان بسیاری از واژهها و اصطلاحات آورده شده در این کتاب را میخوانیم، میبینیم، و یا میشنویم این اثر کمک میکند تا کلیه مشتقات از واژه فرهنگ یا ترکیبات با واژه فرهنگ به لحاظ معنایی و مفهومی از یکدیگر تفکیک شوند. اگر فهم مشترکی از واژهها صورت پذیرد بسیاری از اختلافات و سوءتفاهمها برطرف میگردد.

  در این اثر تلاش گردیده تا 215 واژه فرهنگی و یا عبارات ترکیبی با کلمه فرهنگ و یا اصطلاحات فرهنگی؛ معنی و شرح داده شوند و در توضیح هر کلمه یا جمله و یا اصطلاح، آنقدر توضیح داده شده که معنای مذکور برای عموم خوانندگان قابل درک گردیده و اگر هم در خصوص مفهوم واژه یا جملهای تعاریف متفاوتی وجود داشته، سعی شده که تا حد امکان تمامی تعاریف از آن واژه یا اصطلاح آورده شود.

  خواندن این کتاب برای تمامی دانشجویان و عموم علاقهمندان به مباحث فرهنگی و نیز مدیران و کارشناسان حوزه فرهنگ میتواند سودمند باشد.

  تألیف: دکتر سیدحسن صحت

  قطع: وزیری

  576 صفحه

  شمارگان: 50 نسخه

  سفارش: آقای دکتر سیدحسن صحت


  نظرات کاربران